Sunday, April 10, 2011

SHIVA BHAKTA PRASHASTHI


BRAHMA VISHVAADAYO DEVA MUNAYOGITA MAADAYAHA!

DARAYANTI SADAALINGA MUTTAMAANGE VISHESHATAHA!!

-Lingapuraanam


BHUTI RUDRAKSHA SAMYKTO LINGADAAREE SADAA SHUCHIHA!

PANCHAKSHARA JAPODYOGEE SHIVA BHAKTA ITI SMRITAHA!!

-Siddantha Shikhamani


TALO VYAYAATMAA SA HARTHA SVAHRITPANKAJA SHAYINAM!

DARMAYAAMAA SADEVANAAM MURAARRLINGAMAISHWARAM!!

-Vayupuraanam


SHADLINGA POOJAYAA NITYAM JEEVANMUKTO NA SAMSHAYAHA!!

-Shivapuraanam, 18-57

SHIVA SARVAJNATAHAEKOHI RUDRO NA DVITEEYAAYA TASTU, RYA IMAANLOKANEASHATA EASHANEEBIHA!

PRATYAGAM JANAASTISHTATI SANCHAKO CHASTAKAALE, SAMSRUJYA VISHVAABHUVA VAANAANI GOPAHA!!

-Svetaswaropanishat(A:3-2)


EASHA SARVESHWARA EASHA SARVAJNA EASHONTARYAAMESHYA !

YONIHA SARVASYA PRABHAVAAPANI YOUHI BHOOTAANAAM !!

-Mandukyopanishat-6.

SHIVA PARYAAYA VAACHAKAHA


TADEVAAGNI STADAADITYA STADVAAYU STADU CHANDRAMAA !

TADEVA SHUKRAM TADBRAHMA TADAAPASTATA PRAJAAPATAHA !!

INDRAM MITRAM VARUNAMAGNI MAAHUHA !

ATHODIVYAHA SASUPARNO GARUTMAAN !!

EKAM SADVIPRAA BAHUDA VADANTI !

AGNIM YAMAM MAATARESHWAANA MAHUHA !!

-Rugveda, 1-164-46


YOVAI RUDRASSABHAGAVAA NITI, SA EKA !

SSA EKO RUDRASYA EASHAANA SSABHAGAVAAN SAMAHESHWARA SSAMAHAA DEVAHA !!

-Adharvana Veda

SHIVA - VEDUDBHAVAKABRUHASPATE PRATAMAMVAACHO, AGRANTUTPRARATA, AAMA DHEYAM DADAANAHA! YAD EASHAAM SRESHTAM, YADARI PRAMAASEET, PRENATAD EASHAAM NIHITAM GUHAVIHA !!

-Rugveda-10-71-1


SAVAA RUGBONI JAAYATA ! TASMAADRUCHO JAAYATA !!

-Adharvana Veda, 13-4-38


ASYA MAHATORBHOOTASYA ! NISHVAASITA METAD RUGVEDA !! -Bruhadaranyakopanishad

SHIVA - SRISHTI KARTHA

I created this Shivaling in Flow Art in my First Computer in 1990


SA EKSHATE MENU LOKANSCHA LOKA PALANSCHA !
SA EKSHATE LOKAAN SRUJAAYATI !!
-Rigveda

AATMAAVAA IDA MEKA EVAAGRA AASIT, MANYATKINCHANA MISHAT ! SA EAKSHATE LOKANNU SRUJAAYATI !! -Aitareyopanishad (A:1, K:1-1)
TADETATSATYAM, YADHA SUDEEPTATPAAVAKAA DVISPULINGAA, SAHASRASHAHA PRABHAVANTE SAROOPAHA !
TADAAKSHARAA DVIVIDAASSOMYA BHAVAAHA, PRAJAAYANTE TATRACHAIVAA DIYANTI !!
-Mundakopanishad (M:2, K:1)
YA EKO JAALAVAANEESHATA EASHANEEBAHA, SARVAANLOKAA NEESHATA EASHANEEBAHA !
YA EVAIKA UDBHAAVE SAMBAVECHA, YA ETAD VIDOORA MRUTASTE BHAVANTI !!
-Svetasvaropanishad (A:1-1)SARVAM SHIVAMAYAM

This Picture is painted in my Father's Rudradyaya Note Book
EASHAAVAASYA MIDAG SARVAM !

YATKINCHA JAGATYAAM JAGAT !! - Eashavaasyopanishad-1


EASHAANASSARVA JAGATAAM SARVESHAAMAPI SARVADA !

EASHANASSARVA VIDYAANAAM YADEASHANASTADASMYAHAM !!

- Padma Puranam-Shivageetha (A:8,S:41)

EASHWARASSARVA BHOOTHAANAAM HRIDDESHERJUNA TISHTATHI !

BRAAMAYASSARVA BHOOTAANI YANTRAA ROODAANI MAAYAYAA !!

-Mahaabhaaratham-Bhagavadgeetha (A:8,S:41)